V nedávném časovém intervalu jsem při šmejdění instáče měl to štěstí narazit na účet stránky praguestreetskatespotsmaps.com. Předlouhlý název možní není snadno zapamatovatelný, ale dnes ti dám důvod si jej důkladně vrýt do paměti. Hanzi Hellebrand, který je vizionářem celého projektu, si dává tu práci zmapovat všelijaké street spoty (zábradlíčka, ledge,bedny, banky a mnohem víc) v Praze a přitom se nejedná o žádnou piccolo databázi, nýbrž o vědeckou knihovnu s celkovým počtem registrovaných spotů přesahující dvě stě lokalit!


Troja Banks / Ledge


Strahov bank / 7 schodů


Letná bank


Aby podobné projekty mohly vzkvétat a přirozené růst, je třeba o nich šířit slovo. Přece jenom je to obsah tvořený skejtrama pro skejtry! Proto neváhej a sdílej, ať i ty můžeš přispět k zviditelnění této velmi užitečné databáze.

Podrobnější popis a celou databází spotů najdeš na stránce praguestreetskatespotsmap.com 

Zdroj fotek: @pragueskatestreetspots