Sérok na Staline už padlo viac než dosť a aj na Štedrý deň si tento spot pripomenieme prostredníctvom Štepána Laštůvku, ktorý bez pochýb patrí k najväčším novým talentom spod kyvadla.