Približne pred dvoma rokmi sa ako blesk z jasného neba objavilo v Emerica Made videu meno Jeremy Leabres. Odvtedy Jeremy prešiel dlhú cestu a s radosťou vám prinášame jeho krátky klípek oslavujúci vstup do profesionálneho skateboardingu.

Dosky Toy Machine nájdete na Darkslide.cz.