Martin Melichar sa nám ozval s videom zo slnkom zaliatej Mallorci, kde sa pred pár mesiacmi vybral na malý trip a priniesol z tade niekoľko streetových záberov.