Je jasné, že Petr Gzyl to má v nohách a tak prináša tento skateparkový part. Sme veľmi zvedavý, čo nám v budúcnosti Petr ešte predvedie!