Slappy grindy sa stali opäť akýmsi trendom. A keď tento trend pochytí niekoho ako Ace Pelka, tak z toho vznikne takýto výborný part čisto len so slappy trikmi.

Zdroj: The Berrics