Hyun Kummer, alebo Versace Plug nie je len ďalším skaterom Instagramu. Áno, väčšina z vás ho pozná asi z tade, no tento berlínsky zabiják je skater ako sa patrí a teraz vydáva part, v ktorom je štýlu na rozdávanie.