Jake Ilardi má zjavne tento trik na litri. Čo myslíte, koľko ich dal z 50tich pokusov?

Zdroj: Thrasher