Ruský olympíjsky tím sa dal na hazard? Do Berricsu si tentokrát zavolali ruskú reprezentáciu a koľko ťažkých peňazí zarobili zistíš v nasledujúcom videu.

Zdroj: The Berrics