Vincent Huhta búra všetky zažívané praktiky v skateboardingu, triky odchádza v najväčšom šmelu, no aj tak je na to radosť pozerať. No a tá energia, ktorá z neho vyžaruje a ten last trick vás jednoducho musí baviť.