Tomáš Vintr strávil nejaký čas v LA. Strávil veľa času v tých najkrajších skateparkoch a teraz prináša aj tento edit.