Keď Volcom vydá video, tak to stojí za to! Tentokrát sa vybrali do spotmi preplneného New Yorku a v zostave Alec Majerus, Louie Lopez, Milton Martinez, Jackson Pilz, Simon Bannerot, Collin Provost a Jhanca Gonzalez to tam totálne pochovali.

Ak chceš mať aj ty oblečenie Volcom, tak rýchlo klikaj na Snowbitch.cz

Zdroj: Thrasher