Thrasher vydal video „Best of Ed Templeton 1990 – 1992“. Skateboarding v edite je síce na inej úrovni ako dnes, ale verte, že v danej dobe Ed Templeton posúval hranice skateboardingu. Históriu treba poznať a tak si užite tento návrat do minulosti.