Now Reading
Európsky Independent team v Aténach

Európsky Independent team v Aténach

Európsky INDEPENDENT team v zložení Eniz Fazliov, Thanos Panou, Ulph Andersson, Jake Collins, Nikke Allin a Tommi Björk prinášajú video z tour do Atén. V tak kráľovskej zostave to nemohlo dopadnúť niako inak ako skvele!

© 2021 Board Magazine. 
All Rights Reserved.