Now Reading
Independent team sa bol ukázať v Paríži

Independent team sa bol ukázať v Paríži

Vincent Milou, Nassim Lachhab, Barney Page, Robin Fournier, Justin Sommer, Blake Johnson, Charlie Munro, Victor Pellegrin, Daan Van Der Linden, Tim Debauche a Marius Syvanen. Táto zostava jednoducho nemôže sklamať a tak je jasné, že nasledujúcich 10 minút bude stáť za to! Európsky Independent team sa strávil v Paríži desať dní. O video sa postaral majster Guillaume Perimony, tak na nič nečakaj a klikaj na play.

© 2020 Board Magazine. 
All Rights Reserved.