Now Reading
Nicole House za Real skateboards

Nicole House za Real skateboards


Nicole House vydává part pro značku Real, kde kromě krásných vertových manévrů poctí i své jméno a doopravdy seskočí z baráku.

© 2023 Board Magazine. 
All Rights Reserved.