Now Reading
IMPURE – MURCIELAGO

IMPURE – MURCIELAGO

Impure parta pravidelně na naší scénu přináší líbivá videa, ať už z našich končin, nebo ze zahraničí. Tentokrát se vydali na výpravu za svým kamarádem Alexem do Valencie. Materiál nasbíraný v místních ulicích si můžete pustit nad textem.

© 2023 Board Magazine. 
All Rights Reserved.