Now Reading
Sour parta dala dohromady B záběry ze Sour Solution III

Sour parta dala dohromady B záběry ze Sour Solution III


Z béčkových záběrů týhle party se dalo dohromady 7 minutový video. U většiny záběrů je ale záhadou, proč se do Sour Solution 3 nedostaly.

© 2023 Board Magazine. 
All Rights Reserved.